Misschien ben jij de volgende!

Die beseft dat:

1) De vakbond op de bres springt voor jou als individu! Voortdurend worden mensen, die problemen hebben binnen ons bedrijf (psychosociaal, juridisch,…), geholpen door vakbondsafgevaardigden.

2) De vakbond op de bres springt voor groepen van mensen die getroffen worden door reorganisaties in ons bedrijf!
In het verleden zijn bij reorganisaties in ons bedrijf tientallen mensen gered van ontslag dankzij vakbonds-onderhandelingen.

3) De vakbond je blijft steunen, ook na ontslag!
Na een ontslag belanden mensen in een juridische en papieren jungle. De vakbond biedt al zijn leden gratis bijstand om zich na ontslag door deze wildernis een weg te banen.

4) Een kaderlid voor de vakbond (en de wet) gelijke rechten heeft als alle andere bedienden! (BBTK = Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden)
In ons bedrijf vallen de kaderleden niet onder de bedrijfs-CAO die voorlopig enkel voor arbeiders en barema-bedienden is. De vakbond blijft streven naar een bedrijfs-CAO voor arbeiders en ALLE bedienden. Aangesloten kaderleden krijgen echter dezelfde steun en gratis bijstand van de vakbond onder alle omstandigheden (individuele bedrijfsproblemen; bijstand na ontslag; enz.).

5) Lidmaatschap de enige manier is om de vakbond de nodige slagkracht/inspraak te geven binnen het bedrijf!
Het aantal vakbondsleden bepaalt mede de inbreng van de vakbond binnen het bedrijf.

Sluit je nu aan!
Zo staat u er niet alleen voor en tegelijkertijd geeft U ons meer slagkracht!

 

Contacteer ons via de afgevaardigden of via ons kantoor in Turnhout Of klik hier ABVV voor arbeiders en BBTK voor bedienden en vul het online inschrijvingsformulier in!