Uw ABVV-BBTK vertegenwoordigers in de Ondenemingsraad !!

Op de foto klikken geeft je wat meer info over ons. Wil jij een mailtje sturen? Klik dan op de naam!

Bart Van Hoof

Robin Verboven

 

 

Wat doet de ondernemingsraad (OR)?

De Ondernemingsraad is in de eerste plaats het orgaan dat informatie ontvangt. Samen met de informatie over de tewerkstelling in het bedrijf is vooral de informatie over de economische en financiële toestand van het bedrijf van het grootste belang Op een beperkt aantal terreinen heeft de Ondernemingsraad beslissingsrecht. Dat betekent dat de voltallige OR akkoord moet gaan en dat wij dus in feite een veto- recht hebben, maar de werkgever en de andere vakbonden uiteraard ook. Die éénparige goedkeuring is nodig voor:

Als er over één van deze kwesties onenigheid heerst in de OR neemt naargelang het geval, het paritair comité of de Sociale Inspectie een definitieve beslissing.

Verslagen van de ondernemingsraad
(enkel te raadplegen via Janssen intranet)