UW ABVV-BBTK vertegenwoordigers !!

Op de foto klikken geeft je wat meer info over ons. Wil jij een mailtje sturen? Klik dan op de naam!

Bart Van Hoof

Beerse

Manu Geerts

Geel

Ludo Haegemans

Geel

Paul Kuylen

Geel

Benny Lievens

Beerse

Marc Verachten

Geel

Ruddy Luyckx

Beerse

Ivo Melotte

Geel

Wat doet de Syndicale delegatie ?

De syndicale delegatie vertegenwoordigt haar leden bij de werkgever en heeft vooral een eisende taak. Het is voor het ABVV het belangrijkste orgaan van de vakbond op de onderneming.

De syndicale delegatie organiseert geregeld op de raffinaderij informatievergaderingen voor de werknemers om zo de leden democratisch te kunnen vertegenwoordigen.

Anders dan wat voor de Ondernemingsraad en het Comité voorzien is, is de oprichting van de vakbondsafvaardiging niet bij wet geregeld, maar vindt zij haar oorsprong in de CAO nummer 5 "Betreffende het statuur van de syndicale afvaardiging". Zij zijn de vertegenwoordiging van het personeel.

Wat doet een syndicale delegatie ?