Uw ABVV-BBTK vertegenwoordigers voor het CPBW in Geel!!

Op de foto klikken geeft je wat meer info over ons. Wil jij een mailtje sturen? Klik dan op de naam!

Filip Coninx

Luc Alaerts


Wat doet het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW)?

Het comité heeft als opdracht alle middelen te onderzoeken en voor te stellen en actief bij te dragen aan al wat ondernomen wordt om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitvoering van hun werk.
Het comité brengt hiervoor adviezen uit en formuleert voorstellen omtrent het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan.

Het comité brengt advies uit over:

· De voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers;

· De planning en de invoering van nieuwe technologieën wat betreft de gevolgen voor de veiligheid van de werknemers;

· Elke maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen;

· De specifieke maatregelen voor de inrichting van de arbeidsplaats teneinde, in voorkomend geval, rekening te houden met de minder-valide werknemers;

· De specifieke maatregelen om de werknemers te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Het comité is er mee belast de propagandamiddelen en de maatregelen in verband met het onthaal van de werknemers, de informatie en de opleiding op het vlak van de preventie en de bescherming op het werk uit te werken en in toepassing te brengen. Het comité werkt eveneens voorstellen uit om de arbeidsplaats en de omgeving ervan te verfraaien.

Het comité onderzoekt de klachten van de werknemers met betrekking tot het welzijn op het werk evenals de klachten die betrekking hebben op de manier waarop de diensten, waarop in toepassing van de arbeidsongevallenwetten een
beroep wordt gedaan, hun opdracht vervullen.

Bij Janssen hebben we een CPBW in Beerse (Beerse I, Beerse II, Merksem en Vosselaar) en een CPBW in Geel (voor Geel en Olen)

Verslagen van het CPBW
(enkel te raadplegen via Janssen intranet)